Inem

Informace o nás

Představení naší společnosti XP invest s.r.o.

Společnost  XP invest, s. r. o. je znalecký ústav kvalifikovaný pro výkon znalecké činnosti v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí.

Byl jmenován podle ustanovení § 21 zákona č. 36/1967 Sb., o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, a ustanovením § 6 odst. 1 vyhlášky č. 37/1967 Sb., k provedení zákona o znalcích a tlumočnících, ve znění pozdějších předpisů, Ministerstvem spravedlnosti České republiky, č. j. 55/2012-OSD-SZN/9 ze dne 14. 6. 2012 do prvního oddílu seznamu ústavů kvalifikovaných pro znaleckou činnost v oboru ekonomika s rozsahem znaleckého oprávnění pro ceny a odhady nemovitostí.

Působíme v oblasti oceňování nemovitostí od roku 2008. Provozujeme server www.odhadonline.cz, který poskytuje orientační odhady nemovitostí v České republice, informační servis o demografických, ekonomických a dalších parametrech obcí a bydlení v České republice.

Od roku 2010 prostřednictvím svých zaměstnanců připravuje znalecké posudky poptávané klienty serveru www.odhadonline.cz.

Orientujeme se na aplikaci výpočetní techniky a rozvoj internetových služeb v oboru cen nemovitostí a oblastech s tím spojených.