Inem

Jak to funguje?

Základní informace o rozsahu zpracovávaných dat, jejich úpravě, zarámování informací.

Máme k dispozici velké množství dat získaných od veřejných institucí, v režimu tzv. open data. Dále využíváme vlastní zdroje informací o cenách nemovitostí, provádíme statistickou analýzu těchto dat a jejich dalším zpracováním tvoříme další informační vrstvy.

Tyto data jsme přiřadili k odpovídajícím částem území. Díky porovnání jednotlivých parametrů a údajů s okolím a ostatními lokalitami v rámci celého státu je možné tyto data zarámovat, dodat jim informační hodnotu. Vytvořili jsme porovnávací indexy, z číselné hodnoty indexu pak uživatel pozná, jak je daná lokalita charakterizována v rámci některé základní oblasti.

Dále propojujeme a přidáváme průběžně funkcionality, shromažďujeme další data a parametry, které dále dávají větší hloubku i komplexitu zobrazovaným informacím. Zároveň se snažíme o jednoduché a přehledné zobrazení umožňující rychlou orientaci a porozumění.