Inem

Komplexnost informací

Spojení a analýza řady oblastí důležitých pro život umožní komplexní pohled

Získali jsme velké množství dat od státních institucí a dalších dostupných zdrojů. Provedli jsme jejich analýzu, přiřadili jednotlivé údaje k odpovídajícím geografickým oblastem.

Porovnáním s ostatními lokalitami a vytvořením grafické interpretace umožníme uživatelům stránek vyznat se v záplavě dat a porozumět jejich významu.

Nejdůležitější statisticky porovnatelné oblasti pro spokojený život - ekonomické faktory, kriminalita, čistota životního prostředí, zdraví, ceny nemovitostí

Z dostupných údajů, které lze statisticky analyzovat, vykrystalizovaly jednotlivé oblasti. 

Máme k dispozici data o ekonomických faktorech - nezaměstnanosti, mzdách v regionu, ekonomické aktivitě.

Z policejních statistik můžeme odvodit představu o bezpečnosti a celkové úrovni kriminality v určité oblasti.

Z dat o znečištění ovzduší a vod je patrné, které lokality jsou pro obyvatele rizikovější a které naopak vynikají čistotou.

Přestože jsou rozdíly mezi regiony v oblasti závažných onemocnění ( nádorová onemocnění, kardiovaskulární nemoci atd.) malé, lze vysledovat větší rizika pro některé nemoci v některých oblastech.

Z informací o cenách nemovitostí z naší databáze cen nemovitostí jsme díky použití inovativního statistického výpočetního systému vytvořili rozsáhlou cenovou mapu nemovitostí.

Poskytneme vám tyto data, zjistěte vše důležité pro rozhodování o vaší budoucnosti

Velmi často se píše o oblasti tzv. big data. S rozvojem informačních technologií jsou dostupné prakticky všem uživatelům.

Problematičtější je ovšem způsob, jak se v záplavě dat orientovat, přisoudit jim význam, vyvodit z nich poučení.

V rámci naší odborné činnosti tyto údaje interpretujeme a díky tomu jsme schopni se o naše informace s vámi podělit.