Podpora EU

Tyto následující projekty byly podpořeny fondy EU:

1. INEM

Chytrý informační servis - komplexní a přesto srozumitelný obraz o cenách nemovitostí, životních podmínkách - kriminalitě, demografii, místních ekonomických poměrech, čistotě životního prostředí a nemocnosti, dopravní dostupnosti a ekonomicky aktivních firmách. Pro klienta přináší důležité informace pro jeho rozhodování, přehledu o místních podmínkách.


2. Predict INEM

Cílem projektu je vytvoření inovativního analyticko-predikčního systému, který bude vyhodnocovat vazby mezi socioekonomickými, demografickými, environmentálními jevy a cenami nemovitostí. Prostřednictvím aplikovaného (průmyslového) výzkumu v těchto oborech budou identifikovány vzájemné vazby v rámci těchto domén. Následně experimentálním vývojem bude vytvořen mezinárodně konkurenceschopný produkt v podobě internetové SW aplikace určené pro využití v realitní oblasti a přidružených oborech.

Naše projekty jsou spolufinancovány
Evropskou unií, více se dozvíte zde
Spolufinancováno EU